Punt de referència

Els mapes de similitud mostren l'estratificació espacial de les similituds quantitatives resultants - de nou segons l'índex de similitud preseleccionat (IRI, IPI [1] etc.) - entre un punt d'enquesta preseleccionat ("punt de referència") i els restants punts d'enquesta N-1 de la nostra xarxa d'atles. El punt de referència se selecciona mitjançant un clic sobre el polígon en qüestió, la superfície de la qual queda llavors en blanc. Els restants polígons N-1 s'acoloreixen segons les especificacions de dos algorismes de coloració (MINMWMAX i MEDMW) i utilitzant 2, 4, 6, 8, 10 o 12 tons de color ordenats segons la lògica de l'espectre solar.

Noti's que entre els 532 punts de la xarxa del projecte dialectométrico ALPI, hi ha 529 punts d'atles originals i tres punts artificials introduïts per nosaltres per motius de comparació : 999 castellà, 998 català estandard i 997 portuguès estandard. Es van inserir en la xarxa en les respectives ubicaciónes geogràfiques.