Bases de dades

La base de dades de 375 mapes de treball aquí presentades és treta de l’ALPI ("Atlas lingüístico de la Península Ibérica"), un atles lingüístic d'Espanya i de Portugal, de què existeix un sol volum a premsa (Madrid: CSIC, 1962). Per diversos motius, dels 75 mapes originals continguts en aquest volum, només 62 han pogut ser valorats pel punt de vista dialectomètric. Aquests constitueixen la base dels 375 mapes de treball esmentats.

D'un punt de vista categòric, 331 dels 375 mapes de treball pertanyen a la fonètica (189 al vocalismo i 142 al consonantismo) i 42 al lèxic (vocabulari).

Pàgina web d'ALPI: http://alpi.csic.es/