Índexs de similitud

IRI (Índex Relatiu d'Identitat): mesura el percentatge de coincidències (qualitatives) dels tipus lingüístics ("taxats") presents en els perfils de dos punts d'enquesta.
Hipòtesi bàsica: s'atribueix la mateixa ponderació numèrica a tots els taxats comparats.

IPI (Índex Ponderat d'Identitat): mesura el percentatge de coincidències (qualitatives) de taxats presents en els perfils de dos punts d'enquesta.
Hipòtesi bàsica: s'atribueix una ponderació variable als taxats comparats segons la grandària de les seves àrees de distribució. L'aparellament entre dos taxatos de grandària reduïda es considera numèricament més important per al resultat final del respectiu mesurament que l'aparellament entre dos taxats de dimensions majors, qualificat - des del punt de vista geolingüístic - com "menys significatiu" o "trivial". En la fórmula de l’IPI - més precisament: IPI(x) - hi ha un divisor variable x (entre 1 [= ponderació màxima] i infinit [= ponderació mínima]) per a ajustar la ponderació. Aquí presentem els resultats basats en la màxima ponderació.

Nota sobre els mapes isoglòtics i els mapes de raigs: El missatge cartogràfic dels dos tipus de visualització és complementari: mentre que en els mapes isoglòtics els diferents costats de polígon visualitzen distàncies (d), en els mapes de raigs els costats de triangles s'utilitzen per a visualitzar similituds (s). La relació entre s i d es regeix per la següent fórmula: s + d = 1 (o 100). El resultat és: IRI + IRD (Índex Relatiu de Distància) = 100. El mateix s'aplica a l’IPI.