Punt de referència

Els mapes de similitud mostren l'estratificació espacial de les similituds quantitatives resultants - de nou segons l'índex de similitud preseleccionat (IRI, IPI [1] etc.) - entre un punt d'enquesta preseleccionat ("punt de referència") i els restants punts d'enquesta N-1 de la nostra xarxa d'atles. El punt de referència se selecciona mitjançant un clic sobre el polígon en qüestió, la superfície de la qual queda llavors en blanc. Els restants polígons N-1 s'acoloreixen segons les especificacions de dos algorismes de coloració (MINMWMAX i MEDMW) i utilitzant 2, 4, 6, 8, 10 o 12 tons de color ordenats segons la lògica de l'espectre solar.

En la xarxa de l'atles català ALDC hi ha 190 punts originals i quatre punts addicionals relatius a les formes estandard del castellà (998), italià (996), francès (997) i català (999).