Bases de dades

Aquesta base de dades de 1660 mapes de treball es va prendre de l’"Atles lingüístic del domini català" (ALDC), les dades del qual es van recopilar entre 1964 i 1978 i van ser publicats en nou volums per Joan Veny i Lídia Pons i Griera entre 1998 i 2019. Per a la producció dels 1660 mapes de treball es van utilitzar 788 mapes originals dels volums I-IV de l’ALDC.

Quant a les categories, dels 1660 mapes de treball, 931 pertanyen a la fonètica (430 d'els al vocalisme i 363 al consonantisme) i 729 al lèxic (vocabulari).

Pàgina web de l’ALDC: https://aldc.espais.iec.cat